<rt id="6qgk2"><small id="6qgk2"></small></rt>
全國統一客服熱線:400-660-4882
走進和合
從業人員信息公示發布時間:2021-12-06    來源:人力資源部
序號 姓名 性別 從業資格號 投資咨詢從業資格證號 基金從業資格證號 任職部門 職務 任現職時間
1 劉曉潔 F3020796 F4820000000053 總經部 董事長 20160416
2 王景貴 F0248620 F4820000000047 總經部 總經理 20200601
3 謝靜 F0248604 F4820000000025 總經部 首席風險官 20210928
4 馬鳳萍 F0207839 F4820000000026 總經部 副總經理 20120522
5 王俊杰 F0245085 F4820000000010 總經部 副總經理 20171016
6 段利軍 F0293787 Z0011580 總經部 副總經理 20171016
7 柴紅迪 F0245025 F4580000000061 財務部 部門副經理 20170106
8 馬建秀 F0276523 F4820000000019 財務部 員工 20160426
9 李玲蕊 F03088020 財務部 員工 20210728
10 成思雨 F03088023 財務部 員工 20210728
11 關曉婷 F0259915 F4820000000008 行政綜合部 部門經理 20170106
12 趙壹波 F3058482 A20200817004679 行政綜合部 員工 20190320
13 王茹 F3078765 行政綜合部 員工 20201012
14 王泓量 F3081080 行政綜合部 員工 20201201
15 張瑞林 F0230731 F4820000000020 行政綜合部 員工 20211112
16 賀慧琴 F3054308 人力資源部 部門副經理 20200610
17 李飛紅 F3076000 人力資源部 員工 20200807
18 楊曉霞 F3028843 Z0010256 F4820000000005 投資咨詢部 部門經理 20210622
19 段曉強 F3037792 Z0014851 A20191016018325 投資咨詢部 員工 20170915
20 江波明 F3040815 Z0013252 F4820000000039 投資咨詢部 員工 20180820
21 李喜國 F3055268 Z0014021 投資咨詢部 員工 20181127
22 孫萌 F3044135 F4820000000049 投資咨詢部 員工 20210501
23 張基甲 F3021844 Z0012978 F4820000000031 基金部 部門經理 20170912
24 弓建華 F0250216 F4820000000041 基金部 員工 20170901
25 劉春燕 F0303814 F4820000000006 基金部 員工 20170509
26 劉海兵 F0307362 F4820000000029 信息技術部 部門經理 20200610
27 張樂淼 F0291687 F4820000000024 信息技術部 員工 20130425
28 潘旻 F3018307 F4820000000023 信息技術部 員工 20160115
29 田晶 F3020780 信息技術部 員工 20160504
30 關林杰 F3036296 F4820000000060 信息技術部 員工 20170804
31 高鋆 F3048656 信息技術部 員工 20180718
32 張瀟陽 F3064088 A20191015011146 信息技術部 員工 20190725
33 鄭文佳 F3053237 A20191211003891 信息技術部 員工 20200817
34 張昊 F3080175 信息技術部 員工 20201116
35 張丹丹 F0247324 F4820000000022 交易風控部 部門經理 20170106
36 孔德宏 F0258196 F4820000000046 交易風控部 部門副經理 20170106
37 王貝貝 F0306489 F4820000000011 交易風控部 員工 20131104
38 范慧婷 F0284906 F4820000000003 交易風控部 員工 20160817
39 韓斌 F3025907 Z0014949 F4820000000018 交易風控部 員工 20160930
40 溫嘉鑫 F3081081 交易風控部 員工 20201214
41 相茹 F03086636 交易風控部 員工 20210625
42 李鑫 F03088019 交易風控部 員工 20210728
43 李欣竹 F03088594 Z0016689 交易風控部 員工 20210802
44 黃宇曉 F03092630 交易風控部 員工 20211122
45 段麗萍 F0245024 結算部 部門經理 20150206
46 劉興梅 F0258191 F4820000000042 結算部 員工 20210329
47 杜榮 F3061893 F4820000000064 合規部 部門副經理 20211201
48 常浩 F3025598 合規部 員工 20160927
49 寧潔 F0247325 F4820000000014 業務一部 部門經理 20190408
50 公培峰 F0289219 F4820000000034 業務一部 員工 20160229
51 程路 F0260191 業務一部 員工 20160229
52 郭凱瑞 F3039961 業務一部 員工 20190901
53 呂捷 F03088560 業務一部 員工 20210802
54 孔艷平 F3018755 F4820000000015 業務二部 部門經理 20191101
55 曾志洋 F0273861 業務三部 員工 20160229
56 張慧仙 F3076001 A20200813010224 機構一部 副經理 20210930
57 高成飛 F3040151 F4820000000016 機構一部 員工 20190701
58 陳李忠 F3040623 F4820000000007 機構一部 員工 20190701
59 何敏娟 F3041284 F4820000000001 機構一部 員工 20190701
60 周夢琳 F3041286 機構一部 員工 20190701
61 李曉路 F3063618 機構一部 員工 20190701
62 朱晗彧 F3068091 機構一部 員工 20191018
63 李劍 F3070865 機構一部 員工 20200113
64 趙奇梅 F3084630 機構一部 員工 20210401
65 張水良 F3084970 機構一部 員工 20210401
66 金衛清 F3085943 機構一部 員工 20210501
67 沈燁 F03086270 機構一部 員工 20210601
68 金栗 F03086360 機構一部 員工 20210601
69 胡維佳 F03086054 機構一部 員工 20210601
70 劉瑾 F03086820 機構一部 員工 20210701
71 王曉亮 F3029434 F4820000000055 機構二部 部門經理 20200708
72 王冬冬 F3037397 機構二部 員工 20190416
73 郝勤芳 F3060920 機構二部 員工 20190517
74 靳忠林 F0258391 機構二部 員工 20200701
75 平淵 F3077265 機構二部 員工 20200804
76 郭云超 F3085051 機構二部 員工 20210421
77 趙娜 F03090934 機構二部 員工 20211013
78 張強 F3036295 Z0015212 F4820000000033 產業金融業務總部 部門經理 20200610
79 蘇文沫 F3035985 產業金融業務總部 員工 20200401
80 李衛東 F3076002 產業金融業務總部 員工 20200720
81 段磊 F3075174 A20201021009798 產業金融業務總部 員工 20210101
82 蘭一凡 F3085944 產業金融業務總部 員工 20210518
83 邢雨韜 F03086602 產業金融業務總部 員工 20210618
84 鄭揚 F3072650 A20190425000533 財富業務中心 部門經理 20201125
85 黃艷 F3061021 A20210407002189 財富業務中心 員工 20200826
86 樊思琦 F3082364 A20211117007758 財富業務中心 員工 20210111
87 王瑩 F03089934 財富業務中心 員工 20210826
88 張勝利 F0268381 渠道業務總部 部門經理 20200610
89 成軍 F3080177 F7660000000032 商品事業部 部門經理 20201125
90 厲彥梅 F3080436 商品事業部 員工 20201201
91 王剛 F03090815 Z0016851 商品事業部 員工 20211008
92 楊陽 F03086575 A2021071300861x 衍生品業務部 部門經理 20210630
93 關施展 F0259917 F4820000000044 大同營業部 營業部經理 20180112
94 馮韜芳 F0243289 大同營業部 營業部副經理 20180112
95 王冠一 F0258402 Z0015963 F4820000000030 大同營業部 營業部副經理 20140520
96 倪雪剛 F3085620 山東分公司 分公司經理 20210924
97 王金鳳 F03086578 A20210923002639 山東分公司 分公司副經理 20210929
98 張帆 F03090252 山東分公司 分公司副經理 20210929
99 呂俊彥 F03088024 山東分公司 綜合崗 20211001
100 王軻 F3022085 A20190730003533 上海分公司 分公司經理 20181211
101 曹曉沫 F3054447 A20190616018617 上海分公司 綜合崗 20181122
102 倪天宇 F3050757 A20191205004945 上海分公司 員工 20180824
103 王炎蒔 F3072323 F4820000000050 上海分公司 員工 20200323
104 孫敏華 F3073199 上海分公司 員工 20200429
105 沈忱 F3078623 A20201126004111 上海分公司 員工 20201009
106 郭冬巖 F3024504 Z0013837 A20191209011056 上海分公司 員工 20210301
107 林文靜 F3084283 F2930000000072 上海分公司 員工 20210312
108 陸茹君 F3084707 上海分公司 員工 20210401
109 張秋燕 F3084969 F2680000000073 上海分公司 員工 20210401
110 孫周科 F03086819 上海分公司 員工 20210701
111 鄭萬新 F3021082 F4820000000043 大連營業部 營業部經理 20170511
112 陳世慧 F3027586 F4820000000040 大連營業部 營業部副經理 20180709
113 吳昊 F3045169 大連營業部 營業部副經理 20191104
114 楊新顏 F3032571 A20190617034973 大連營業部 綜合崗 20190201
115 張淑霞 F3033341 大連營業部 員工 20170525
116 費旭東 F3041287 大連營業部 員工 20171222
117 尹群芳 F3068798 大連營業部 員工 20191101
118 劉士偉 F3070866 大連營業部 員工 20200113
119 王妍 F3038895 Z0015991 F4820000000057 煙臺營業部 營業部經理 20171017
120 張忠祥 F3018656 F4820000000036 煙臺營業部 營業部副經理 20160129
121 張美華 F3031517 A20190716003578 煙臺營業部 綜合崗 20170421
122 劉善臻 F3028682 A20191117003587 煙臺營業部 員工 20170117
123 王鋼 F3041066 F4820000000062 煙臺營業部 員工 20171218
124 曲瑩 F3081627 Z0016116 A20210308001304 煙臺營業部 員工 20201223
125 劉芳 F3082254 F2680000000017 煙臺營業部 員工 20210101
126 宋存剛 F03086975 F2680000000202 煙臺營業部 員工 20210701
127 喬國聰 F03086967 F2680000000009 煙臺營業部 員工 20210701
128 田小龍 F03086986 F2680000000015 煙臺營業部 員工 20210701
129 王雙 F03086881 F2680000000219 煙臺營業部 員工 20210701
130 劉山 F0201353 F4820000000004 運城營業部 營業部經理 20160805
131 王曉貝 F3044136 A2020120800749x 運城營業部 員工 20200101
132 王倩 F03086097 運城營業部 綜合崗 20210525
133 夏章喆 F3036152 F4820000000061 武漢營業部 營業部經理 20200610
134 王強 F3033338 武漢營業部 綜合崗 20201101
135 王文浩 F3074758 武漢營業部 員工 20200615
136 蔡正 F03089908 Z0016737 武漢營業部 員工 20210820
137 羅振發 F3032379 廈門營業部 營業部經理 20170801
138 王亞瓊 F3062712 A2021052000142x 廈門營業部 綜合崗 20190625
139 郭晶宇 F3054615 廈門營業部 員工 20181009
140 黃嶸 F3074443 廈門營業部 員工 20200601
141 王輝 F0245026 A2019122500711x 杭州營業部 營業部經理 20170803
142 杜秋麗 F03090556 杭州營業部 綜合崗 20210927
143 肖政 F3042253 A20200119001129 杭州營業部 員工 20180129
144 高雪清 F3042255 A20200119000898 杭州營業部 員工 20180129
145 宋佳 F3043110 A20200109001629 杭州營業部 員工 20180308
146 張建東 F3045774 杭州營業部 員工 20180517
147 王靜 F3045773 A20200119001959 杭州營業部 員工 20180517
148 戴祁彬 F3045812 A2020011100142x 杭州營業部 員工 20180517
149 邵霍 F3048305 杭州營業部 員工 20180423
150 馮建才 F3060866 杭州營業部 員工 20190401
151 浦靜燁 F3078699 杭州營業部 員工 20200921
152 梁雨辰 F3079494 P1027841100048 杭州營業部 員工 20201016
153 方立均 F3079495 杭州營業部 員工 20201022
154 彭鎧 F3084968 A20210901003233 杭州營業部 員工 20210407
155 王國斌 F3035623 F4820000000017 東北分公司 分公司經理 20190314
156 張藍予 F3041285 F4820000000048 東北分公司 綜合崗 20200801
157 王明 F3044231 東北分公司 員工 20180308
158 顏鳴慧 F3047680 F4820000000058 東北分公司 員工 20180629
159 胡發勝 F3060877 東北分公司 員工 20190501
160 侯玉婷 F3085834 東北分公司 員工 20210514
161 王路 F3041679 F4820000000012 南通營業部(籌) 營業部經理 20200204
162 袁宇佳 F3071131 南通營業部(籌) 員工 20201101
163 高杰 F3073727 A20200707001577 南通營業部(籌) 綜合崗 20201101
164 顧澄 F3074205 A20200708000567 南通營業部(籌) 員工 20201101
165 朱俊輝 F3040153 F4820000000002 嘉興海鹽營業部(籌) 營業部經理 20200224
166 金彬卓 F3040269 F4820000000013 嘉興海鹽營業部(籌) 綜合崗 20200224
167 李小紅 F3072324 A20210407014416 唐山營業部(籌) 營業部經理 20200401
168 孫美 F3072484 唐山營業部(籌) 綜合崗 20200401
全國統一客服電話:400-660-4882
最新小黄片网,王俪丁小皮鞭完整版在线手机版,美人妻欧美在线观看,国产滛色在线免费观看手机视频,www.zqq8.net 美日欧激情av大片免费观看,360水滴偷拍视频久久,sW日本一二三区强奸乱倫,玩偶姐姐系列在哪个app,jk 亚洲 自拍偷拍 91大神 天堂无码大尺度三级黄色AV| 稀有资源国产原创首部古装自拍SM新作沉冤难雪| 路上搭讪国产| 极品演绎家教丝袜教师| 美人妻白书在线观看| 火影色图| 久啊探花偷拍| 韩国女主播超碰网| 亚洲情色探花手机在线| 国产高清网红野战| 巨乳丝袜日韩| 麻豆女神韩小野| pr社元气少女兜兜飞| 亚洲福利社激情戏| 亚洲AV悠悠| 亚洲囯产果冻麻豆天美| 少女萝莉一区| pr社茜公举殿下磁力| 国内偷拍人妻80后| 91AV袁可妮| 初识钰慧沈娜娜| 屋次元| 恶犬少女pr社最新| 校服女学生妹被操娇喘视频国产在线观看| 京东影业出品国产AV佳| 偷拍欧美吧第一页| 搞基福利社| 网红国产免费福利视频| a片 下载| 巨乳和丝袜叼嗨免费看| 麻豆苏语棠| 7mav黄色视频| 激情视频网| pr社睡不醒的清梦酱| 在线播放果冻传媒出品 董小宛| 国产放荡麻豆| 得得隔壁av| 福利视频一区二区三区| 国产模特网红福利| 国产福利偷拍| 自拍偷拍亚洲超碰性生活动态图| http://www.sato-castle.com http://www.essay-easy.com http://www.thefrogzeye.com http://www.yelekkasabasi.com http://www.kato-toso.net http://www.bai808.com